AF ซีรีส์ - ปั้มจุ่มน้ำโสโครก / ปั้มสูบน้ำเสีย

  • AF ซีรีส์ - ปั้มจุ่มน้ำโสโครก / ปั้มสูบน้ำเสีย

●  ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเหล็กหล่อและเคลือบด้วยอีพ็อกซีี่ที่มีความแข็งสูง ซึ่งทำให้ปั๊มแข็งแรง น่าเชื่อถือ ทนทาน และอายุการใช้งานที่ยาวนาน

●  มือจับรูปทรงสามเหลี่ยมได้รับการออกแบบขึ้นมาเพื่อการจับที่ง่ายดายบนระบบรางนำ (รุ่นที่มีกำลังมากกว่า 7.5 HP)

●  ตัวเพิ่มระดับน้ำมันติดตั้งอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมัน ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหล่อลื่นชิ้นส่วนกลไกและยืดอายุการใช้งานของปั๊มให้นานขึ้น

●  มีการเติมน้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารลงในช่องเก็บแบบซีลเชิงกล น้ำมันหล่อลื่นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐาน เช่น FDA, REACH และอื่น ๆ น้ำมันหล่อลื่นชนิด

นี้ปราศจากสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีผลกระทบในระดับต่ำต่อการเกษตรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

●  การออกแบบใบพัดที่ไม่มีการอุดตัน :

ใบพัดประเภทตัวยู:ใบพัดประเภทตัวยูที่ไม่มีการอุดตันสร้างกระ แสน้ำวน (ผลในการดูดแบบน้ำวน) ช่วยให้ข องเ หลวข้น วัสดุซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นขนาดยาวและของเสียที่เป็นของแข็งอื่น ๆ สามารถ ผ่านได้ โดยไม่สัมผัสกับใบพัด

ใบพัดประเภทตัวพีใบพัดประเภทตัวพีเป็นใบพัดแบบกึ่งเปิดซึ่งมีใบพัดใบเดียวห รือสองใบ ใบพัดประเภทนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้กับข องเสียเพื่อป้องกันการอุดตัน

ใบพัดประเภทตัวซีใบพัดแบบปิดช่องมีประสิทธิภาพสูง ความจุขนาดใหญ่ ทางระบายของแข็งขนาดใหญ่ และไม่อุดตัน

ข้อมูลทางเทคนิค (PDF)

✉ AF 50Hz 0.5~15HP
✉ AF 50Hz 15~60HP
✉ AF 60Hz 0.5~15HP
✉ AF 60Hz 15~75HP

✉ AF 60Hz 0.5~15HP FEET
✉ AF 60Hz 15~75HP FEET

web-link-a-05.jpg

กราฟสมรรถนะการทำงาน

✉ AF 50Hz 0.5~15HP

✉ AF 50Hz 15~60HP


●  การใช้งานในอาคารที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล อาคารพาณิชย์ และครัวเรือน

●  การเลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงโคนม และการบำบัดน้ำเสีย

●  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ โรงงานย้อมสี และตกแต่งชิ้นงาน โรงงานหนัง ผู้ผลิตเหล็ก อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบำบัดน้ำเสีย

●  วิศวกรรมไฮดรอลิคและการควบคุมน้ำท่วม

●  การสูบน้ำจากท่อระบายน้ำโสโครก
 Consent to the privacy policy before sending