แหล่งการใช้งาน

No เรื่อง Date
1 ฟาร์ม ทุ่งตะโก - จังหวัดชุมพร 2022-06-17
2 Solar Power and Aquaculture in Pingtung, Taiwan 2022-05-27
3 ฟาร์มกุ้ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2022-05-20
4 Sanmin District Flood Control in Kaohsiung, Taiwan 2022-04-29
5 Beach Apartment Construction Dewatering in Concon, Chile 2022-04-29
6 Tianliao Moon World Water Pump Station for Flood Control in Kaohsiung, Taiwan 2022-04-22
7 Xixi National Wetland Park Sewage Lifting System in Hangzhou, China 2022-04-08
8 Taoyuan Airport MRT Daylighting Section at A15 Dayuan Station in Taoyuan, Taiwan 2022-04-01
9 Waterscape Fountain for the 10th China Flower Expo in Shanghai, China 2022-03-17
10 ฟาร์มกุ้ง –จังหวัดระนอง 2022-03-11
11 Pingtung Industrial Zone Wastewater Project, Pingtung, Taiwan 2022-03-11
12 RO Purification System in Taiwan Shuinan Water Reclamation Plant 2022-02-16
13 Pingtung Agricultural Biotechnology Park - Waste Water Treatment for Yai Tai Operational Center for Aquaculture, YTOCA 2022-01-27
14 New construction of The Suhua Highway No.9 Nan' ao ,Wuta segment-The water bundling project of pier foundation excavation 2022-01-21
15 Kaohsiung City Flooding Control Program 2022-01-14
16 Yunlin County Sewer Construction Program 2021-12-30
17 Old railroad bridge wetland ecological park at Dashu dist, Kaohsiung city – The new project of water quality improvement. 2021-12-24
18 ฟาร์ม ปะทิว –จังหวัดชุมพร 2021-12-17
19 AN-NAN Hospital-Waste Water treatment 2021-12-17
20 Taiwan's National Science and Technology Museum - Rainwater 2021-12-10
© 2022 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.