การสูบระบายน้ำท่วม

LA ซีรีส์ ปั้มมอเตอร์ ดีไซน์มาตราฐาน ถูกออกแบบให้ใบพัดมีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ติดตั้งสถานีสูบน้ำ เป็นปั้มจุ่มสำหรับการสูบน้ำปริมาณมาก  
ใบพัดแข็งแรง ทนทาน ไม่เสียหายง่าย ลดการกัดกร่อนที่เป็นสาเหตุของสนิม เมื่อมีการสูบน้ำทะเลที่มีความเค็ม ช่วยต่ออายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น 

ขอบเขตการใช้งาน :  โรงงาน การชลประทาน การควบคุมน้ำท่วม แหล่งน้ำท่วมเป็นต้น การระบายน้ำในปริมาณมาก  การกำจัดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่ม ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้า
© 2022 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.