พลังงานโซล่าเซลล์

 IC ซีรีส์ ปั้มจุ่มสูบระบายน้ำ ถูกออกแบบมาให้สามารถป้องกันน้ำทั่วทุกส่วนได้อย่างสมบูรณ์ ใช้งานได้ดีมากกว่าเครื่องสูบน้ำภาคพื้นดินอื่นๆ ไม่กลัวน้ำท่วม ไม่กลัวความเสียหายจากการรั่วไหล สามารถติดตั้งใช้งานได้บนพื้นดิน ปกปิดปลอดภัย ยากที่จะถูกขโมย มีประสิทธิภาพและปริมาณน้ำสูง ยิ่งถ้าเป็นวิธีการใช้ในที่ลึก จะช่วยลดต้นทุนจากการใช้พลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ ให้ผลประโยชน์สูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากเป็นความลึกของน้ำใต้ดินในระดับ 6 เมตร จะยิ่งเห็นผลที่ดีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

ขอบเขตการใช้งาน :  ระบบรดน้ำต้นไม้ การชลประทานในการเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
© 2022 HCP PUMP MANUFACTURER CO., LTD. All rights reserved.