J ซีรีส์ - ปั้มจุ่มเติมอากาศ

  • J ซีรีส์ - ปั้มจุ่มเติมอากาศ

●  การออกแบบห้องผสมพิเศษ – ให้การดูดอากาศสูงสุด และสร้างปริมาณฟองอากาศเล็ก ๆ มากที่สุด ซึ่งเพิ่มอัตรา การจ่ายออกซิเจน

●  การออกแบบใบพัดน าเสียประสิทธิภาพสูง – เหมาะ สำ หรับสภาพแวดล้อมที่เป็นน าเสียส่วนมาก ปั๊ มเจ็ทมี ตัวกรองติดตั้งไว้ เพื่อป้ องกันไม่ให้ของแข็งเข้าไปอุดตัน การไหลของน า

●  ดีไซน์แบบจุ่ม – ปั๊ มเจ็ททำงานเงียบมากในขณะที่แช่อยู่ ในน า และคุณสามารถติดตั้งตัวเก็บเสียงบนท่อดูดอากาศ เพื่อลดระดับเสียงรบกวนลงอีก ดีไซน์ปั๊ มเจ็ทสามารถ ประหยัดต้นทุนการก่อสร้างห้องเก็บเสียง ซึ่งจำเป็นต้อง ใช้กับเครื่องเป่ าลมพื้นผิว

●  เครื่องเติมอากาศหนึ่งชุดจะมีด้วยท่อขยายหนึ่งชิ้น ท่อ ขยายผลิตจาก PVC ซ่งึ มีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่ดี

●  การก่อสร้างง่าย – ติดตั้งและใช้งานง่าย ไม่จำ เป็นต้อง ติดตั้งท่อที่ซับซ้อน สามารถใช้ได้กับ GRS (ระบบราง นำ ทาง) ของเรา เพื่อให้ติดตั้งและบำ รุงรักษาง่าย50Hz

รายการ คำอธิบาย
ข้อจำกัด
การใช้
อุณหภูมิของเหลว 0~40°C(32~104°F)
การใช้งาน น้ำเสีย • น้ำโสโครก • น้ำเสียอุตสาหกรรม
ชนิด ความถี่ 50Hz
มอเตอร์ 2P (3000rpm)/ 4P(1500rpm) • มอเตอร์แห้ง
ฉนวน
คลาส B(1HP) • คลาส F(2~5HP) • คลาส H(7.5~10HP)
การป้องกัน
IP68
ตัวป้องกัน
ตัดอัตโนมัติ
แบริ่ง
ชนิดบอล
ซีลกันรั่ว
ซีลกันรั่วสองชั้น
ใบพัด
ใบพัดประเภทตัวยู • ใบพัดประเภทตัวพี • ใบพัดประเภทตัวอี
วัสดุ ฝาด้านบน
FC200
กรอบมอเตอร์
SUS304 • FC200(JP)
เพลา
SUS410(1HP) • SUS403(2~5HP)• SUS420J2(7.5~10HP)
ซีลกันรั่ว
ส่วนบน คาร์บอน/เซรามิก
ส่วนล่าง ซิลิคอน/ซิลิคอน
ปลอก
FC200
ใบพัด
FC200
สายเคเบิล
VCT หรือ H07RN-F หรือ SJOW/SOW
ชุดเติม
อากาศ
ห้องอากาศเข้า
FC200
หัวฉีด
SUS304
หัวจ่ายอากาศ
PVC(1~5HP) • SS400(7.5~10HP)
ทางเลือก ปั๊มสามารถปรับแต่งเพื่อให้เข้ากับข้อมูลจำเพาะ

●  การบำบัดน าเสียในที่พักอาศัย บ่อพัก น าในฟาร์มเลี้ยง สัตว์ น าเสีย การจ่ายออกซิเจนไปยังถังบำบัดโคลน

●  เพื่อสร้างกระแสน าในสระน าพุ หรือถังน า เพื่อช่วยป้ องกัน ไม่ให้เกิดการสะสม และสร้างการสลายตัวของตะกอนที่ ด้านล่างของถังและสระน า

●  ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จ่ายออกซิเจนสำหรับถังน า

ข้อมูลทางเทคนิค (PDF)

✉ J 50Hz

แคตตาล็อก (PDF)

✉ J 50Hz


 Consent to the privacy policy before sending